🇦🇩 Crea la teva empresa a Andorra fàcilment i al millor preu amb Papers. Nosaltres ens ocupem de tot

Política de privacitat


Dins el marc del compliment del que disposa la Llei 29/2021, de 28 d'octubre del 2021, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal “Papers”, informa als usuaris d'aquesta web que: Les dades de tràfics com nom del proveïdor d'accés, adreça IP, data i hora d'accés, enllaços des d'on accedeix i qualsevol altra informació de naturalesa semblant o anàloga que pot proporcionar la seva navegació pel lloc seran tractats de forma anònima fins que omplis algun dels formularis d'aquesta web, moment a partir del qual ens dónes el teu consentiment de forma inequívoca per associar-los a les dades personals que ens facilites, amb l'única finalitat de realitzar estadístiques de visites del lloc web https://papersandorra.com

Les dades generades mitjançant la tecnologia "cookies" són utilitzades única i exclusivament per facilitar l'accés i la navegació dels usuaris al lloc web https://papersandorra.com i l'usuari accepta l'ús i tractament d'aquestes dades.

Les dades de registre d'usuaris són utilitzades per permetre l'accés personalitzat i identificat a diferents seccions i per a la prestació de diferents serveis dins del lloc web https://papersandorra.com

Les dades personals de registre, tràfic i navegació seran incorporades a un fitxer denominat CLIENTS la finalitat del qual és la navegació pel lloc web https://papersandorra.com l'anàlisi del tràfic d'usuaris i la remissió de comunicacions comercials via email.

Les dades relatives a la contractació electrònica de serveis són incorporades al fitxer anomenat clients amb la finalitat de la gestió de tots els processos que es desenvolupen en aquesta empresa per a la realització dels serveis sol·licitats i contractats. Les dades relatives a l'entrega de la teva comanda: Nom, cognoms, adreça d'entrega i dades de contacte podran ser cedides per a la correcta prestació dels serveis de lliurament a l'empresa de missatgeria, ja que d'una altra manera no podríem gestionar la teva sol·licitud. 

Papers té adoptades les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent. Es garanteixen els nivells de seguretat adequats a les dades que es tracten.

En qualsevol moment podràs revocar el consentiment atorgat, així com exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-te per escrit a: contact@papersandorra.com1. Identificació

Les presents condicions generals de contractació apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual Papers, domini explotat per Natàlia Cusnir Capoccia, en endavant https://papersandorra.com, empresa legalment constituïda al Principat d'Andorra amb número de NRT: F-187711-Z i número de NRC 923077K, amb domicili social al Carrer Na Maria Pla 26, Local 2, AD500 – Andorra la Vella.


2. Activitat

Papers es dedica a l'assistència en la direcció d'empreses comercials o industrials. A la realització de treballs de comptabilitat, a la consulta professional per a negocis i/o particulars, així com a l'assistència per a la implantació al Principat d'Andorra per a particulars i7o professionals.


3. Continguts i informació subministrada en el web site

Papers es reserva el dret a modificar l'oferta de serveis presentada en el website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

Papers fa tots els esforços dins els seus mitjans per oferir la informació continguda en el website de forma veritable i sense errors tipogràfics. Els productes que no tenen indicat preu, o marca com a preu 0, són productes que no es disposa del preu en aquest moment i abans d'efectuar la compra has de consultar-nos el preu, el qual t'elaborarem un pressupost i t'el mandarem a través de correu electrònic.

Els productes i/o serveis en aquesta web inclouen PVP (IGI Inclòs).


4. Sistema de venda. Comanda

Per realitzar una compra, l'usuari ha d'incloure el producte i/o servei desitjat en el "carret de la compra" del menú existent al website https://papersandorra.com

Els preus dels productes exposats a la pàgina web https://papersandorra.com, inclouen l'Impost General Indirecte que, en el seu cas, sigui procedent aplicar.

Els serveis al ser desenvolupats dins del territori Andorrà estaran sotmesos a IGI.

No s'inclouen en el preu les despeses o impostos locals que hauran de ser assumits per El Client.


5. Forma de pagament

https://papersandorra.com accepta les targetes VISA, MAESTRO i  MASTERCARD.

Al formular la comanda, pots triar lliurement abonar les compres que realitzes mitjançant:

  • Targeta de crèdit o dèbit

Papers confirma la teva comanda en el moment en què efectúes el pagament. Totes les solucions de pagament, són completament segures i garantides per les entitats bancàries i financeres. En el cas de pagament amb targeta de crèdit, no veiem les dades de la teva targeta, la transacció es realitza directament entre el banc emissor de la teva targeta i el nostre banc, per una major seguretat.

6. Anul·lació de prestació

En cas de desistiment de la compra i devolució per part del consumidor, Papers ofereix al client en termini 10 dies hàbils per exercir el seu dret a rescindir el contracte de compra, sense motiu algun.

Les anul·lacions han de ser enviades per carta certificada amb acús de rebuda a: contact@papersandorra.com, a l'adreça indicada a la clàusula 1.-. En aquest cas el consumidor abonarà una quarta part del pagat pel servei contractat.

El preu pagat pel comprador sobre el bé serà reemborsat en la mateixa forma de pagament que emprés el client, el més aviat possible a partir de la data de lliurament i recepció del bé.


7.- Obligacions del comprador

El client de Papers es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides a les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa Papers

En cas incompliment per part del client d'aquesta obligació Papers no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament del servei sol·licitat pel client.

8. Seguretat i confidencialitat

Papers garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte.

Papers garanteix la protecció i confidencialitat dels dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 29/2021 del 28 d'octubre del 2021, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tots els dades facilitats pels nostres clients a Papers o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Papers.

En compliment del que disposa la “Llei 29/2021, del 28 d’octubre del 2021, qualificada de protecció de dades personals.”, els clients de Papers poden, en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Papers  amb adreça indicada a la clàusula 1.

En el cas que les dades subministrats estiguin associats a una compra, la legislació Andorrana ens obliga a mantenir-los almenys durant sis anys per tant no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.


12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compres realitzades amb Papers es sotmeten a la legislació Andorrana.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuales, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra.Dins el marc del compliment del que disposa la Llei 29/2021, de 28 d'octubre del 2021, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal “Papers”, informa als usuaris d'aquesta web que: Les dades de tràfics com nom del proveïdor d'accés, adreça IP, data i hora d'accés, enllaços des d'on accedeix i qualsevol altra informació de naturalesa semblant o anàloga que pot proporcionar la seva navegació pel lloc seran tractats de forma anònima fins que omplis algun dels formularis d'aquesta web, moment a partir del qual ens dónes el teu consentiment de forma inequívoca per associar-los a les dades personals que ens facilites, amb l'única finalitat de realitzar estadístiques de visites del lloc web https://papersandorra.com

Les dades generades mitjançant la tecnologia "cookies" són utilitzades única i exclusivament per facilitar l'accés i la navegació dels usuaris al lloc web https://papersandorra.com i l'usuari accepta l'ús i tractament d'aquestes dades.

Les dades de registre d'usuaris són utilitzades per permetre l'accés personalitzat i identificat a diferents seccions i per a la prestació de diferents serveis dins del lloc web https://papersandorra.com

Les dades personals de registre, tràfic i navegació seran incorporades a un fitxer denominat CLIENTS la finalitat del qual és la navegació pel lloc web https://papersandorra.com l'anàlisi del tràfic d'usuaris i la remissió de comunicacions comercials via email.

Les dades relatives a la contractació electrònica de serveis són incorporades al fitxer anomenat clients amb la finalitat de la gestió de tots els processos que es desenvolupen en aquesta empresa per a la realització dels serveis sol·licitats i contractats. Les dades relatives a l'entrega de la teva comanda: Nom, cognoms, adreça d'entrega i dades de contacte podran ser cedides per a la correcta prestació dels serveis de lliurament a l'empresa de missatgeria, ja que d'una altra manera no podríem gestionar la teva sol·licitud. 

Papers té adoptades les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent. Es garanteixen els nivells de seguretat adequats a les dades que es tracten.

En qualsevol moment podràs revocar el consentiment atorgat, així com exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-te per escrit a: contact@papersandorra.com1. Identificació

Les presents condicions generals de contractació apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual Papers, domini explotat per Natàlia Cusnir Capoccia, en endavant https://papersandorra.com, empresa legalment constituïda al Principat d'Andorra amb número de NRT: F-187711-Z i número de NRC 923077K, amb domicili social al Carrer Na Maria Pla 26, Local 2, AD500 – Andorra la Vella.


2. Activitat

Papers es dedica a l'assistència en la direcció d'empreses comercials o industrials. A la realització de treballs de comptabilitat, a la consulta professional per a negocis i/o particulars, així com a l'assistència per a la implantació al Principat d'Andorra per a particulars i7o professionals.


3. Continguts i informació subministrada en el web site

Papers es reserva el dret a modificar l'oferta de serveis presentada en el website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

Papers fa tots els esforços dins els seus mitjans per oferir la informació continguda en el website de forma veritable i sense errors tipogràfics. Els productes que no tenen indicat preu, o marca com a preu 0, són productes que no es disposa del preu en aquest moment i abans d'efectuar la compra has de consultar-nos el preu, el qual t'elaborarem un pressupost i t'el mandarem a través de correu electrònic.

Els productes i/o serveis en aquesta web inclouen PVP (IGI Inclòs).


4. Sistema de venda. Comanda

Per realitzar una compra, l'usuari ha d'incloure el producte i/o servei desitjat en el "carret de la compra" del menú existent al website https://papersandorra.com

Els preus dels productes exposats a la pàgina web https://papersandorra.com, inclouen l'Impost General Indirecte que, en el seu cas, sigui procedent aplicar.

Els serveis al ser desenvolupats dins del territori Andorrà estaran sotmesos a IGI.

No s'inclouen en el preu les despeses o impostos locals que hauran de ser assumits per El Client.


5. Forma de pagament

https://papersandorra.com accepta les targetes VISA, MAESTRO i  MASTERCARD.

Al formular la comanda, pots triar lliurement abonar les compres que realitzes mitjançant:

  • Targeta de crèdit o dèbit

Papers confirma la teva comanda en el moment en què efectúes el pagament. Totes les solucions de pagament, són completament segures i garantides per les entitats bancàries i financeres. En el cas de pagament amb targeta de crèdit, no veiem les dades de la teva targeta, la transacció es realitza directament entre el banc emissor de la teva targeta i el nostre banc, per una major seguretat.

6. Anul·lació de prestació

En cas de desistiment de la compra i devolució per part del consumidor, Papers ofereix al client en termini 10 dies hàbils per exercir el seu dret a rescindir el contracte de compra, sense motiu algun.

Les anul·lacions han de ser enviades per carta certificada amb acús de rebuda a: contact@papersandorra.com, a l'adreça indicada a la clàusula 1.-. En aquest cas el consumidor abonarà una quarta part del pagat pel servei contractat.

El preu pagat pel comprador sobre el bé serà reemborsat en la mateixa forma de pagament que emprés el client, el més aviat possible a partir de la data de lliurament i recepció del bé.


7.- Obligacions del comprador

El client de Papers es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides a les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa Papers

En cas incompliment per part del client d'aquesta obligació Papers no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament del servei sol·licitat pel client.

8. Seguretat i confidencialitat

Papers garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte.

Papers garanteix la protecció i confidencialitat dels dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 29/2021 del 28 d'octubre del 2021, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tots els dades facilitats pels nostres clients a Papers o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Papers.

En compliment del que disposa la “Llei 29/2021, del 28 d’octubre del 2021, qualificada de protecció de dades personals.”, els clients de Papers poden, en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Papers  amb adreça indicada a la clàusula 1.

En el cas que les dades subministrats estiguin associats a una compra, la legislació Andorrana ens obliga a mantenir-los almenys durant sis anys per tant no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.


12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compres realitzades amb Papers es sotmeten a la legislació Andorrana.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuales, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra.Dins el marc del compliment del que disposa la Llei 29/2021, de 28 d'octubre del 2021, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal “Papers”, informa als usuaris d'aquesta web que: Les dades de tràfics com nom del proveïdor d'accés, adreça IP, data i hora d'accés, enllaços des d'on accedeix i qualsevol altra informació de naturalesa semblant o anàloga que pot proporcionar la seva navegació pel lloc seran tractats de forma anònima fins que omplis algun dels formularis d'aquesta web, moment a partir del qual ens dónes el teu consentiment de forma inequívoca per associar-los a les dades personals que ens facilites, amb l'única finalitat de realitzar estadístiques de visites del lloc web https://papersandorra.com

Les dades generades mitjançant la tecnologia "cookies" són utilitzades única i exclusivament per facilitar l'accés i la navegació dels usuaris al lloc web https://papersandorra.com i l'usuari accepta l'ús i tractament d'aquestes dades.

Les dades de registre d'usuaris són utilitzades per permetre l'accés personalitzat i identificat a diferents seccions i per a la prestació de diferents serveis dins del lloc web https://papersandorra.com

Les dades personals de registre, tràfic i navegació seran incorporades a un fitxer denominat CLIENTS la finalitat del qual és la navegació pel lloc web https://papersandorra.com l'anàlisi del tràfic d'usuaris i la remissió de comunicacions comercials via email.

Les dades relatives a la contractació electrònica de serveis són incorporades al fitxer anomenat clients amb la finalitat de la gestió de tots els processos que es desenvolupen en aquesta empresa per a la realització dels serveis sol·licitats i contractats. Les dades relatives a l'entrega de la teva comanda: Nom, cognoms, adreça d'entrega i dades de contacte podran ser cedides per a la correcta prestació dels serveis de lliurament a l'empresa de missatgeria, ja que d'una altra manera no podríem gestionar la teva sol·licitud. 

Papers té adoptades les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent. Es garanteixen els nivells de seguretat adequats a les dades que es tracten.

En qualsevol moment podràs revocar el consentiment atorgat, així com exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-te per escrit a: contact@papersandorra.com1. Identificació

Les presents condicions generals de contractació apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual Papers, domini explotat per Natàlia Cusnir Capoccia, en endavant https://papersandorra.com, empresa legalment constituïda al Principat d'Andorra amb número de NRT: F-187711-Z i número de NRC 923077K, amb domicili social al Carrer Na Maria Pla 26, Local 2, AD500 – Andorra la Vella.


2. Activitat

Papers es dedica a l'assistència en la direcció d'empreses comercials o industrials. A la realització de treballs de comptabilitat, a la consulta professional per a negocis i/o particulars, així com a l'assistència per a la implantació al Principat d'Andorra per a particulars i7o professionals.


3. Continguts i informació subministrada en el web site

Papers es reserva el dret a modificar l'oferta de serveis presentada en el website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

Papers fa tots els esforços dins els seus mitjans per oferir la informació continguda en el website de forma veritable i sense errors tipogràfics. Els productes que no tenen indicat preu, o marca com a preu 0, són productes que no es disposa del preu en aquest moment i abans d'efectuar la compra has de consultar-nos el preu, el qual t'elaborarem un pressupost i t'el mandarem a través de correu electrònic.

Els productes i/o serveis en aquesta web inclouen PVP (IGI Inclòs).


4. Sistema de venda. Comanda

Per realitzar una compra, l'usuari ha d'incloure el producte i/o servei desitjat en el "carret de la compra" del menú existent al website https://papersandorra.com

Els preus dels productes exposats a la pàgina web https://papersandorra.com, inclouen l'Impost General Indirecte que, en el seu cas, sigui procedent aplicar.

Els serveis al ser desenvolupats dins del territori Andorrà estaran sotmesos a IGI.

No s'inclouen en el preu les despeses o impostos locals que hauran de ser assumits per El Client.


5. Forma de pagament

https://papersandorra.com accepta les targetes VISA, MAESTRO i  MASTERCARD.

Al formular la comanda, pots triar lliurement abonar les compres que realitzes mitjançant:

  • Targeta de crèdit o dèbit

Papers confirma la teva comanda en el moment en què efectúes el pagament. Totes les solucions de pagament, són completament segures i garantides per les entitats bancàries i financeres. En el cas de pagament amb targeta de crèdit, no veiem les dades de la teva targeta, la transacció es realitza directament entre el banc emissor de la teva targeta i el nostre banc, per una major seguretat.

6. Anul·lació de prestació

En cas de desistiment de la compra i devolució per part del consumidor, Papers ofereix al client en termini 10 dies hàbils per exercir el seu dret a rescindir el contracte de compra, sense motiu algun.

Les anul·lacions han de ser enviades per carta certificada amb acús de rebuda a: contact@papersandorra.com, a l'adreça indicada a la clàusula 1.-. En aquest cas el consumidor abonarà una quarta part del pagat pel servei contractat.

El preu pagat pel comprador sobre el bé serà reemborsat en la mateixa forma de pagament que emprés el client, el més aviat possible a partir de la data de lliurament i recepció del bé.


7.- Obligacions del comprador

El client de Papers es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides a les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa Papers

En cas incompliment per part del client d'aquesta obligació Papers no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament del servei sol·licitat pel client.

8. Seguretat i confidencialitat

Papers garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte.

Papers garanteix la protecció i confidencialitat dels dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 29/2021 del 28 d'octubre del 2021, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tots els dades facilitats pels nostres clients a Papers o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Papers.

En compliment del que disposa la “Llei 29/2021, del 28 d’octubre del 2021, qualificada de protecció de dades personals.”, els clients de Papers poden, en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Papers  amb adreça indicada a la clàusula 1.

En el cas que les dades subministrats estiguin associats a una compra, la legislació Andorrana ens obliga a mantenir-los almenys durant sis anys per tant no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.


12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compres realitzades amb Papers es sotmeten a la legislació Andorrana.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuales, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra.

La teva empresa a Andorra, fàcilment

Digue'ns algunes coses sobre el teu projecte i et mostrarem molt més sobre nosaltres.

Digue'ns algunes coses sobre el teu projecte i et mostrarem molt més sobre nosaltres.

La nostra gestoria a Andorra s'encarrega de tots els tràmits per crear la teva empresa i instal·lar-te a Andorra, facilitant el teu camí emprenedor amb un servei complet i personalitzat.

LLengua
Català

© Copyright Papers Andorra - NRT F187711Z

Els serveis proporcionats per Papers es limiten a l'assistència i assessorament en matèria de creació d'empreses, gestió de residència i serveis comptables. No oferim serveis legals ni actuem com a advocats. La informació proporcionada per Papers té un caràcter general i no ha de ser presa com assessorament legal personalitzat. Se recomana als clients buscar assessorament legal independent per a les seves necessitats específiques. Papers no es fa responsable de les decisions preses pels clients basades en la informació o serveis proporcionats.

La nostra gestoria a Andorra s'encarrega de tots els tràmits per crear la teva empresa i instal·lar-te a Andorra, facilitant el teu camí emprenedor amb un servei complet i personalitzat.

LLengua
Català

© Copyright Papers Andorra - NRT F187711Z

Els serveis proporcionats per Papers es limiten a l'assistència i assessorament en matèria de creació d'empreses, gestió de residència i serveis comptables. No oferim serveis legals ni actuem com a advocats. La informació proporcionada per Papers té un caràcter general i no ha de ser presa com assessorament legal personalitzat. Se recomana als clients buscar assessorament legal independent per a les seves necessitats específiques. Papers no es fa responsable de les decisions preses pels clients basades en la informació o serveis proporcionats.

La nostra gestoria a Andorra s'encarrega de tots els tràmits per crear la teva empresa i instal·lar-te a Andorra, facilitant el teu camí emprenedor amb un servei complet i personalitzat.

LLengua
Català

© Copyright Papers Andorra - NRT F187711Z

Els serveis proporcionats per Papers es limiten a l'assistència i assessorament en matèria de creació d'empreses, gestió de residència i serveis comptables. No oferim serveis legals ni actuem com a advocats. La informació proporcionada per Papers té un caràcter general i no ha de ser presa com assessorament legal personalitzat. Se recomana als clients buscar assessorament legal independent per a les seves necessitats específiques. Papers no es fa responsable de les decisions preses pels clients basades en la informació o serveis proporcionats.